Manligt.se Bloggen

Inse allvaret

Vad som sker i världen påverkar Sverige. Kapital och varor i omsättning är en förutsättning för att det ska kunna tjänas pengar.
Om produktionstakten minskar eller kapitalet i rörelse av ngn annan anledning sjunker på vilken marknad som helst får detta konsekvenser för alla aktörer på just den marknaden. Små justeringar är inte kännbara för den stora massan medan stora förändringar kan kännas för gemene man.

I USA har det länge flaggats för att stora problem ska komma att drabba finansiella institut. Problemens orsak är mycket enkel att förklara. Stora summor pengar investerats på lånemarknaden. En lånemarknad som även ur ett amerikanskt perspektiv har agerat väldigt aggresivt och så även djärvt.

Mest fokus har det än så länge varit på privatpersoners bolån i USA. Lägg då en annan enorm faktor som det så vitt jag vet inte rapporterats om i Sverige…Jag talar om att handla på kreditkort.
Amerikanarna har världrekord i mycket, inte minst i att handla saker (som man ofta inte har råd med) med sitt plastkort. Miljontals amerikaner använder möjligheten att handla på kreditkort på ett lika galet sätt som unga människor i Sverige nyttjar möjligheten att ta 10-tals sms-lån innan det tar stopp.
Konsekvenserna av detta är enkla att förutspå.

1/3 av världens produktion (ekonomiskt värde) sker i USA. Den viktigaste enskilda marknaden for USA är hemmamarknaden.
När amerikanarna har konsumerat mer pengar än vad de har råd med plus lite mer därtill som de definitivt inte har råd med så inträffar ett fenomen som är ganska världsligt…
Fenomenet kan liknas vid vad som drabbar många svenskar veckan innan löning. Lite beroende på ålder ser det olika ut men den röda tråden är att det inte konsumeras i alls samma utsträckning som under veckan efter löning.
OK! När amerikanarna inte längre konsumerar lika många saker och tjänster får det konsekvensen att företagen som agerar på den amerikanska marknaden måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Anpassningar sker framförallt genom sänkta reallöner (ngt som vi i Sverige aldrig skulle gå med på) och personalnedskärningar. Många företag får anpassa sig till den grad att de får lägga ner. Detta får givetvis konsekvenser i Sverige också då många svenska arbeten är beroende av av den amerikanska marknaden.

När detta inträffar i en större skala hamnar ekonomin i en recession och en lågkonjunktur inträffar. Att definiera en lågkonjunktur är alltid enklast i efterhand med facit i hand.

Just begreppet lågkonjunktur förknippas inte minst med Kreugerkraschen i Sverige i början av 1930-talet. Ivar Kreugers koncern var belånad upp över öronen när företagen började visa negativa siffror. Ivar själv fann det inte värt att leva längre och tog sitt liv i Paris. Tragiskt när något sådant inträffar.
Vad som vidare skedde i Sverige i samband med Kreugerkraschen kan liknas vid vad som just nu håller på att ske i USA. Jag syftar på att svenska staten backade upp Skandinaviska banken som stod för Kreugerimperiets krediter till största del. Banken hade gått omkull om det inte vore för statlig subventionering av olika slag.
Först ut i USA har vi nu de två största bolåneinstituten som antgligen inte kommer finnas kvar om inte ett statligt övertagande äger rum. Vi snackar om Fannie Mac och Freddie Mac.
Aktiekurserna i dessa två bolag är idag extremt låga och snart är de antagligen helt värdelösa, vilket kommer drabba privatpersoner med poster i bolagen.

Jag vågar dock påstå att det finns lite köpkraft kvar i USA. Det konsumeras fortfarande på höga nivåer men frågan är vems pengar det är som används. Om vi ser fler statliga övertaganden av finansiella institut som gör kraftiga kreditförluster så kan man enligt mig nästan säga att staten USA äter upp sina egna pengar och konsekvensen av detta kan bli en mycket lång och utdragen lågkonjunktur.

Levnadsstandarden i USA kommer alltså som en effekt att sjunka. Underklass som kommit upp sig till medelklass kommer i stora proportioner att falla tillbaka inom ramen för vad som kan anses som underklass. De som kommer att klara sig bäst är de personer som inte har levt över sina tillgångar.

Att inte leva över sina tillgångar är för så många en självklarhet. Dessvärre är det väldigt många som lever över sina tillgångar och som under den kommande tiden kommer få betala tillbaka med ränta och därigenom ta betydligt mer stryk än de som spelat sina kort på ett mer klokt sätt.

Kommer att tänka på ett arabiskt ordspråk: ”Låna inte pengar till smink”

Vilka är då de stora vinnarna mellan hög- och lågkonjunkturerna?

De länder som ökar sin levnadsstandard i ett längre perspektiv är ett sätt att se på det.
I så fall kan man säga att USA och Europa har varit de stora vinnarna under de senaste 100 åren.
Kina och Indien är nu med i spelet och det går snabbare än vad man kan tro. Deras levnadsstandard kommer fortsätta att öka om ekonomin får ha sin egen gång utan för många stora politiska dumdristigheter.

Andra bloggar om: , , , ,

/Big Apple från The Big Apple

juli 11, 2008 Posted by | 1 | , , , , | 2 kommentarer