Manligt.se Bloggen

Valuta

one_billion_dollars
Tilltron till den amerikanska dollarn. Hur stark är den i dag?
I USA har man i en del mindre samhällen börjat framställa och använda en egen lokal valuta.
Anledningen är dock primärt inte att man inväntar en kollaps av dollarn utan snarare för att stimulera handeln i samhället.
Detta genom att ge en rabatt på den ”lokala” valutan. Det blir med andra ord billigare att konsumera i det lokala samhället med dess egna valuta.
95 dollar ger 100 av den nya valutan. Läs mer här >>>

Detta är heller inget nytt. Faktum är att i princip samma sak gjordes med den amerikanska dollarn i början av 70-talet (under Nixons tid) när man i USA övergav guldmyntfot systemet.

april 8, 2009 Posted by | Näringsliv | 1 kommentar

Vadå kris?

Det talas om ekonomisk kris.
Kris kan identifieras enligt följande: (källa: Wikipedia)
* Individen upplever att ett viktigt behov är starkt hotat.
* Den krisdrabbades självbild är på väg att rasa.
* Den drabbade kan känna stark ångest. Dessutom får man ofta smärtor och andra psykosomatiska reaktioner.
* Den krisdrabbade behöver hjälp.

Även om begreppet ”ekonomisk kris” kan stämma bra in på ovanstående definitioner så anser jag inte att det som sker på världens börser och marknader är en kris. Snarare är det en naturlig ekonomisk svängning. Spelreglerna är förhållandevis enkla i en marknadsekonomi. Den nedgång av sakers värde som sker i dag beror till största del på att det konsumerats för pengar i en osund utsträckning.

Konsumtionen i USA är den största katalysatorn för världens alla transaktioner. Problemet är att katalysatorn är förbrukad. En ny katalysator måste växa fram. Låt denna katalysator vara mer stabil och kontrollerad. USAs budgetunderskott och hushållens skulder motsvarar en andel av USAs BNP som är mer än det dubbla än motsvarande i siffror i Europa.

Kortfattat: Bushadministrationen har gjort ett dåligt jobb, mycket dåligt. Folk har förvisso sin fria vilja och ingen tvingas till att köpa en bil eller hus som man inte har råd med. Men Bushadministrationen har gjort det väldigt billigt och förhållandevis enkelt att låna pengar. Folk är inte så kloka som de tror, många är faktiskt ganska korkade. I synnerhet när det gäller folks förmåga att analysera i vilken utsträckning de har råd att konsumera.

USA kommer dock att återhämta sig. I detta land är folk duktiga på att anpassa sig. De är faktiskt bättre på att anpassa sig efter förutsättningarna som de ställs inför under dåliga tider än vad de är under goda tider…

Som ekonomisk supermakt kommer (hoppas jag) Europa att ta en ledande position. Jag hoppas vidare att nästa ekonomiska katalysator kommer uppfinnas i Europa och att denna kommer att vara hårdare reglerad.

Slutligen:
Chefredaktören på Computer Sweden, Johan Hallsenius, har gjort en kort lista på hur lång tid det egentligen tar att identifiera en s.k. ”kris”.

1. Förnekelse. Ingen vill se sanningen. Alla berörda jobbar på som om inget hänt.

2. Isolering. Krisen är identifierad. Lägg den snabbt i knäet på någon långt borta.

3. Jakt på syndabock. Krisen vill inte försvinna. Hitta någon att skylla på.

4. Blodspillan. Krisen kräver sin tribut. Någon tvingas klä skott för det inträffade.

5. Lösning. Först nu kan fokus riktas på att lösa själva krisen.

/Big Apple

september 30, 2008 Posted by | Näringsliv | Lämna en kommentar