Manligt.se Bloggen

Valuta

one_billion_dollars
Tilltron till den amerikanska dollarn. Hur stark är den i dag?
I USA har man i en del mindre samhällen börjat framställa och använda en egen lokal valuta.
Anledningen är dock primärt inte att man inväntar en kollaps av dollarn utan snarare för att stimulera handeln i samhället.
Detta genom att ge en rabatt på den ”lokala” valutan. Det blir med andra ord billigare att konsumera i det lokala samhället med dess egna valuta.
95 dollar ger 100 av den nya valutan. Läs mer här >>>

Detta är heller inget nytt. Faktum är att i princip samma sak gjordes med den amerikanska dollarn i början av 70-talet (under Nixons tid) när man i USA övergav guldmyntfot systemet.

april 8, 2009 Posted by | Näringsliv | 1 kommentar